Chuyên viên thiết kế quy hoạch kiến trúc

Chuyên viên thiết kế quy hoạch kiến trúc

Số hiệu

Ngày hết hạn: 30/5/2022

Địa điểm làm việc: Lầu 7, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Số lượng: 1

I. Tóm tắt công việc:

Người giữ chức danh này chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Phát triển dự án, đồng thời phối hợp với các Phòng/Ban khác thực hiện các mục tiêu của Công ty.

II. Nhiệm vụ chính:

- Tiếp nhận, nghiên cứu và nắm vững dự án được giao, các bản đồ xác định ranh và hiện trạng
dự án, các khảo sát địa chất, các hồ sơ / tài liệu và nhiệm vụ liên quan thiết kế thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc, hiện trạng pháp lý của dự án.

- Nghiên cứu, nắm vững và cập nhật các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến các bộ môn kỹ thuật do mình được giao theo quy định của pháp luật và/ hoặc quy định Công ty.

- Lập và/hoặc kiểm tra (Nhà thầu tư vấn thiết kế lập) nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ thiết kế kiến trúc, khảo sát hiện trạng, giám sát tác giả,…

- Tham gia công tác đấu thầu dịch vụ tư vấn thiết kế (thiết kế, thẩm tra,…):

+ Hồ sơ mời thầu: Xác định và đề xuất phạm vi công việc (nội dung, thành phần hồ sơ giao nộp) của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế. Tham gia quá trình làm rõ vướng mắc trong hồ sơ mời thầu với các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế.

+ Hồ sơ dự thầu: Xem xét, đánh giá các hồ sơ dự thầu về nội dung có liên quan đến công việc được giao và có ý kiến chuyên môn về phạm vi công việc (hình thức, số lượng chất lượng sản phẩm) của các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế.

- Nghiên cứu và nắm vững phạm vi dịch vụ, phương thức thanh toán, ... của hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế đã được ký kết (đặc biệt là nội dung có liên quan đến công việc được
giao).

- Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của dự án cho các nhà thầu dịch vụ thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc theo thỏa thuận trên hợp đồng.

- Xem xét, đánh giá và có ý kiến tham mưu về kế hoạch thực hiện công việc do nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đệ trình có liên quan đến công việc được giao

- Theo dõi, đôn đốc nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế thực hiện công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt và hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã được ký kết đối với các nội dung liên
quan đến công việc được giao.

- Kiểm tra, lập báo cáo đánh giá sản phẩm thiết kế (*) của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế về sự phù hợp với các yêu cầu trên hợp đồng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật; phương pháp tính toán thiết kế; hiệu quả của giải pháp thiết kế (sơ đồ tính toán, tiêu chuẩn áp dụng, vật liệu sử dụng) và có ý kiến khuyến cáo /tham mưu giải pháp.
(*) Sản phẩm thiết kế là toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, bản vẽ thiết kế trong quy hoạch, thiết kế kiến trúc, thiết kế cơ sở.

- Soạn lập tài liệu kỹ thuật phục vụ bán hàng Dự án.

- Ghi chép/lập biên bản với các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đối với các vấn đề trong phần việc được giao và phối hợp cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan trong Phòng Quản lý đầu tư.

- Cập nhật thông tin, đánh giá, có ý kiến trình các thay đổi, phát sinh liên quan công tác thiết kế so với hợp đồng/ phụ lục hợp đồng / kế hoạch trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế.

- Kiểm tra xác nhận hồ sơ và nghiệm thu sản phẩm thiết kế, đánh giá tỷ lệ % khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế liên quan đến công việc được giao.

- Cung cấp bản vẽ, hồ sơ giải trình kỹ thuật cho công tác xin phép đấu nối hạ tầng và/hoặc khi có yêu cầu từ các Phòng/ Ban có liên quan.

- Kiểm tra công tác quản lý thiết kế phần quy hoạch, kiến trúc trong giai đoạn thi công (giám sát tác giả, kiểm soát/đề xuất thay đổi,…) và giai đoạn hoàn công để bàn giao đưa vào sử dụng.

- Cập nhật Nhật ký dự án và lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo phòng Phát triển dự án.

- Soạn thảo và quản lý các tài liệu/hồ sơ liên quan đến công việc được giao.

* Nhiệm vụ khác:

- Thực hiện và kiểm soát việc đo vẽ bản đồ hiện trạng đất khu vực dự án (phục vụ quy hoạch xây dựng).

III.   Tiêu chuẩn chức danh:

1.   Năng lực chuyên môn:

  • Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng.
  • Kinh nghiệm: Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành bất động sản. 
  • Kỹ năng:
    • Anh văn trung cấp.
    • Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.
    • Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.

2.   Năng lực quản lý:
-    Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
-    Giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt.

3.   Tố chất, thái độ:
-    Thể hiện rõ nét tính cam kết (luôn giữ lời hứa), tính công bằng (đánh giá và hành xử dựa trên sự kiện, không thiên vị), tính tôn trọng (lắng nghe các quan điểm khác nhau để phát triển).
-    Trung thực, minh bạch.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 028 54161020

Email: tuyendung@victory.com.vn

CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG

Victory luôn coi trọng người lao động là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; áp dụng các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển chung cho tất cả CBNV.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DANH SÁCH ĐỐI TÁC

Công ty Coteccons
Công ty An Phong
Hưng Thịnh Corp VN
Tập đoàn Danh Khôi
Ngân hàng VietinBank
Ngân hàng Techcombank
Ngân hàng BIDV
Ngân hàng Nam Á Bank
Ngân hàng INDOVINA
Colliers
Sapa Capital
Hotline: 02854161020